Segons l’edat en què s’inicia un tractament d’ortodòncia, l’ortodoncista prescriurà un tipus o un altre de tractament. Quan el tractament s’inicia entre els 9 i els 16 anys d’edat, període en què es dóna el major creixement i desenvolupament dels maxil·lars i acaba el recanvi de les dents temporals, els tipus de tractament d’ortodòncia a realitzar són diferents als tractaments que es realitzen de forma primerenca i preventiva en nens.

Els problemes ortodòntics més comuns en els adolescents són bé dentals (dents apinyades, separades, fora de l’arcada dental) o esquelètics (per un creixement irregular dels maxil·lars). És important incidir amb un tractament d’ortodòncia a aquesta edat per aprofitar el punt més fort de creixement del pacient i poder corregir l’alteració corresponent abans que el creixement finalitzi.

Tanmateix, just l’adolescència és una etapa emocionalment complexa. Cada pacient assumeix d’una forma determinada el fet d’haver de realitzar un tractament d’ortodòncia i haver de portar aparells. Per això, per un major benestar emocional dels pacients adolescents, és molt important poder-los oferir tractaments d’ortodoncia que siguin molt estètics.

 

Existeixen diferents aparells i dispositius ortodòtics per realitzar les correccions, ja siguin fixes o amovibles. Entre els aparells fixes, disposem de bràquets ceràmics transparents que són summament estètics.

Entre els aparells amovibles, trobem Invisalign Teen que són unes planxes alineadores transparents de posar i treure que resulten pràcticament invisibles. Aquest tractament segueix la mateixa tècnica que els aligners d’Invisalign per a adults, però incorpora unes característiques especials per adaptar-los a l’activitat i estil de vida dels adolescents i garantir l’èxit del tractament. En ser un tractament altament estètic, Invisalign Teen proporciona als pacients adolescents una major confiança i flexibilitat durant el seu tractament d’ortodòncia.

 

Tota correcció ortodòntica en preadolescents i adolescents requereix com a requisit ineludible el compromís de col·laboració per part del pacient i els seus pares. Els nois i noies han de participar activament del tractament, perquè són ells els qui compleixen un rol fonamental en el seu desenvolupament, complint i aplicant les indicacions de l’ortodontista en cada pas del mateix.